Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O placówce

O placówce

Oferta Szkół "Rzemieślnik" skierowana jest do młodzieży.

Oddziały OHP w szkole podstawowej:

Swoją ofertę kierujemy do młodych ludzi, którzy mają trudności z ukończeniem szkoły podstawowej w szkole masowej.

W naszej szkole uczniowie zdobywają wiedzę ogólną oraz przygotowują się do wykonywania pracy - w ramach zajęć przysposabiających do pracy, organizowanych u pracodawców przez Ochotniczy Hufiec Pracy.

Zajęcia u pracodawcy przysposabiają młodych ludzi do pracy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, dzięki czemu mogą oni rozpocząć stażu pracy i otrzymać pierwsze wynagrodzenie. Absolwenci naszej szkoły otrzymują nie tylko świadectwo jej ukończenia, ale także zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

Branżowa szkoła I stopnia:

 

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe. Nauka zawodu odbywa się zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu i obejmuje część teoretyczną, czyli zajęcia edukacyjne z przedmiotów zawodowych oraz część praktyczną, tzw. praktyczną naukę zawodu.

 

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego odbywają się w szkole lub w centrach kształcenia zawodowego, w tym w CKZ w Świdnicy - na tzw. turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

 

Praktyczna nauka zawodu odbywa się bezpośrednio u pracodawców, w tzw. dualnym systemie kształcenia. Nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne przede wszystkim w zakładach rzemieślniczych i w sklepach, w których rozpoczynają staż pracy i otrzymują wynagrodzenie.Dzięki pracy w rzeczywistych warunkach nasi uczniowie kończą szkołę jako wykwalifikowani pracownicy.

Szkoła branżowa kształci uczniów w następujących zawodach:

 

betoniarz-zbrojarz, blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, garbarz skór, kaletnik, kowal, krawiec, kucharz, kuśnierz, lakiernik, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter budownictwa wodnego, monter nawierzchni kolejowej, monter systemów rurociągowych, murarz-tynkarz, obuwnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator urządzeń przemysłu chemicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator obrabiarek skrawających, tapicer, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, optyk-mechanik, piekarz, dun, zegarmistrz, złotnik-jubiler, sprzedawca, stolarz, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, kominiarz, koszykarz - plecionkarz.

 

Uczniowie Szkół "Rzemieslnik" mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, który znajduje się we wszystkich salach, a także z bardzo dobrze wyposażonej siłowni.

Wszyscy pracownicy szkoły dbają o bezpieczeństwo naszych uczniow, a wykwalifikowana kadra pedagogiczna angażuje się w osiąganie jak najlepszych wyników edukacyjnych i wychowawczych naszej młodzieży.

 

Uczniowie otoczeni są opieką pedagoga i specjalistów, mogą także korzystać z pomocy Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Oferujemy uczniom możliwość uczestniczenia w konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach, rajdach i innych imprezach integracyjnych.

 


Nauka w Szkołach „Rzemieślnik” jest bezpłatna !!!